Asukasyhdistys

Säännöt

PITÄJÄNSAAREN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ( hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 3.5.1995 )

1.NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on PITÄJÄNSAAREN ASUKASYHDISTYS ja kotipaikka on HAMINA.

 2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminnallaan edesauttaa pitäjänsaaren ainutlaatuisen merellisen asuinympäristön säilyttämistä alkuperäisessä muodossaan, nykyajan vaatimukset huomioiden. Parantaa saarelaisten asumisviihtyvyyttä ja kehittää asukkaiden yhteistä vapaa-ajan harrastustoimintaa sekä järjestää asukkaille yhteisiä harrastus- yms tilaisuuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin kehityksestä vastaavien viranomaisten ja luottamusmieslautakuntien kanssa, valvoen asukkaiden etuja asumis- ja ympäristöasioissa.

 3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Pitäjänsaaren ja Kotisaaren asukkaat sekä kiinteistöjen omistajat.

Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 4. TOIMIKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu vuosikokouksessa joka (4) neljäs vuosi valitut puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista sekä kahdesta –viiteen (2-5) varajäsentä. Toimikunnan varsinaisten jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta, kahden (2) vuoden välein puolet varsinaisista jäsenistä on erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt.

 5. YHDISTYKSEN TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Vuosikokous valitsee kaksi ( 2 ) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa.

 6. VUOSIKOKOUS

Vuosikokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun aikana, valitsee joka neljäs (4) vuosi puheenjohtajan, joka toinen (2) vuosi yhdistyksen toimikunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet ja vuosittain tilintarkastajat sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden.

 7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle toimikunta. kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla palovajan seinässä sekä sähköpylväissä (5 kpl ).

 9. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla.