Kyläyhdistyksen hankkeita

”YHDESSÄ LENTOON”-ympäristötaideteos

Kevättalvella 2011 Teuroisten kyläkierroksella Taito Kymenlaakson Marita Harjula esitteli ”Kurkista nurkista”-hanketta, jossa kierrätysmateriaalista voisi tehdä ympäristötaidetta. Tähän syöttiin Arja Ruokonen tarttui ja kypsytteli kyntöauroista tehtävää teosta, johon hän sai idean Siilinjärveltä Kunnonpaikasta ollessaan kuntoutusjaksolla. Paavolan Pirkon kanssa asiaa lähdettiin viemään eteenpäin, hän myös keksi taideteokselle nimen ”Yhdessä lentoon”, mikä kuvaa kylän talkoohenkeä. Koskisen Hilkka innostui myös asiasta ja paikaksi sovittiin kevyenliikenteen loppupään vierrus. Aurat saatiin lahjoituksina Harjusaloilta, Mikkelästä, Saarilta ja Turkioilta. Yksi auroista ”mustajoutsen” odottelee muita joutsenia ja montuille menoa Ruokosten risteyksessä. Paavolan Reino irroitteli ja muotoili aurat maalaus käsittelyyn Mikkolan Raimolle. Pauli Turkia kuskasi auroja. Ilpo Ruokonen ja Arvo Tolmunen porasivat kallioon auroille paikat pystytytystä varten, mikä oli 18.6.2012.
Laatan toimitti Marita Harjula hankkeen tiimoilta.
Rauni-Pakkala-4521

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄHANKE 2009-10
Tiepiiri, kyläyhdistys ja Elimäen kunta/Kouvolan kaupunki käynnistivät yhteistyöhankkeen kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi Niinimäen kylän halki kulkevalle Kukonojantielle v. 2002 (Kuukson mt nro 14446)

Perusteena hankkelle oli tien kapeus ja mutkaisuus, runsas raskas liikenne ja tien varrella sijaitseva valaistu pururata. Rekkaliikenne aiheutuu pääasiassa Kuusankosken Leca-soratehtaan saven ajosta Teuroisten kylästä. Erityisen huolissaan kyläläiset olivat lasten kulkemisesta pysäkeille odottamaan koulubussia .

Rahoitus- ja toteuttamismallin lähtökohta oli kyläyhdistyksen talkootyö. Kyläyhdistyksen omaa varainhankintaa on harrastettu rumpuihin, murskeeseen ja muihin materiaaleihin sekä muihin kuluihin, kuten esim.kallion louhintaan.
Kiitämme kaikkia  varainhankintatalkoisiin osallistuneita ja lahjoitusten antajia hankkeen tukemisesta!

Tiepiiri maksoi haltuunottokustannukset ja kaikille maanomistajille korvaukset sekä päällysti väylän sen valmistuttua. Tiepiiri, nyk.ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue sitoui myös ottamaan väylän kunnossapitovastuun heti sen valmistuttua. Suunnittelusta vastaasivat tiepiiri ja kunta/kaupunki puoliksi. Kaupunki hoiti rakennustöiden valvonnan ja toimi hankkeen vastuullisena rakennuttajana.

Väylän rakentamisen talkootyöt valmistuivat syyskuussa 2010 jonka jälkeen ELY-keskus päällysttytti  väylän urakoitsijana NCC ja avajaiset pidettiin  8.10.2010.

IMG_1935

KYLÄN LEIKKIKENTTÄ  JA HYÖTIS

Niinimäen leikkikentän avajaisia vietettiin 11.6.2009. Tarve leikkikentän rakentamiselle syntyi, kun ala-asteen lakkauttamisen jälkeen koulun kenttä ei enää ollut käytettävissä. Luonteva paikka löytyi pururadan ja metsästysmajan läheisyydestä. Maansiirtotyöt ja Elimäen kunnan lahjoittamien leikkivälineiden siirrot koulun pihasta sekä uusien pystytys sujuivat talkootyönä. 2011 Leikkikentälle hankittiin yhteistyössä Tarmo-osaston kanssa lapsille karuselli ja kuntoilijoille rekkitanko.

Samasta syystä jouduttiin etsimään kylän Hyötikselle uusi paikka, sellainen löytyi yksityiseltä maalta Jänkhäntien risteyksestä.

Rauni-Pakkala-4525

 

Vastaa