Hankkeiden esittelyä Elimäen kylien illassa

Sirpa Vähäuski Kyky

Sirpa Vähäuski esitteli hankkeiden toimintaa Elimäen kylien illassa.

Elimäen matkailukeskus Alppiruusussa esittäytyi kylien edustajille keskiviikkona useat eri alueen hankkeet. Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä ja Kyläportaali -hankkeiden lisäksi esiintyivät muun muassa Kaakkois-Suomen Socom:in MontEri -hanke ja 4H:n Passi -hanke. Esillä oli myös Kouvolan kyläkulttuurikartta jota pohjusti Kouvolan kaupungin yhteisötyön palvelupäällikkö Anne Eriksson.

Tilaisuudessa esiteltiin Kyläportaali -hanketta ja tuotiin esille huoli kotisivujen käytettävyydestä myös tulevaisuudessa niin ylläpitäjien kuin käyttäjien osalta. Tilaisuudessa selvitettiin hankkeesta aiheutuvia kustannuksia ja saavutettavia hyötyjä kylille.

Pirkko Haikara MontEri

Projektipäällikkö Pirkko Haikara Kaakkois-Suomen Socom:in MontEri -hankkeesta.

Kaakkois-Suomen Socom:in MontEri -hankkeesta oli kertomassa projektipäällikkö Pirkko Haikara. Hankkeen tarkoituksena on kehittää järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä yhteistyötä sekä tuoda julki toimintaa esimerkiksi keskitetyn yhdistysinfo.fi -portaalin kautta.

Portaalin avulla tieto yhdistysten toiminnasta löytyy yhdestä paikasta ja helpottaa tiedon löytymistä. Kaiken lisäksi osallistuvat yhdistykset saavat oikeuden sivustolle, jolloin toimijat voivat itse päivittää yhdistystään tai järjestöään koskevia tietoja.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Elimäki-neuvottelukunta ja Kymenlaakson Kylät ry.