Hankkeiden esittelyä Elimäen kylien illassa

Sirpa Vähäuski Kyky

Sirpa Vähäuski esitteli hankkeiden toimintaa Elimäen kylien illassa.

Elimäen matkailukeskus Alppiruusussa esittäytyi kylien edustajille keskiviikkona useat eri alueen hankkeet. Kymenlaakson Kylät ry:n Sopiva Kylä ja Kyläportaali -hankkeiden lisäksi esiintyivät muun muassa Kaakkois-Suomen Socom:in MontEri -hanke ja 4H:n Passi -hanke. Esillä oli myös Kouvolan kyläkulttuurikartta jota pohjusti Kouvolan kaupungin yhteisötyön palvelupäällikkö Anne Eriksson.

Tilaisuudessa esiteltiin Kyläportaali -hanketta ja tuotiin esille huoli kotisivujen käytettävyydestä myös tulevaisuudessa niin ylläpitäjien kuin käyttäjien osalta. Tilaisuudessa selvitettiin hankkeesta aiheutuvia kustannuksia ja saavutettavia hyötyjä kylille.

Pirkko Haikara MontEri

Projektipäällikkö Pirkko Haikara Kaakkois-Suomen Socom:in MontEri -hankkeesta.

Kaakkois-Suomen Socom:in MontEri -hankkeesta oli kertomassa projektipäällikkö Pirkko Haikara. Hankkeen tarkoituksena on kehittää järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä yhteistyötä sekä tuoda julki toimintaa esimerkiksi keskitetyn yhdistysinfo.fi -portaalin kautta.

Portaalin avulla tieto yhdistysten toiminnasta löytyy yhdestä paikasta ja helpottaa tiedon löytymistä. Kaiken lisäksi osallistuvat yhdistykset saavat oikeuden sivustolle, jolloin toimijat voivat itse päivittää yhdistystään tai järjestöään koskevia tietoja.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Elimäki-neuvottelukunta ja Kymenlaakson Kylät ry.

Tapahtumakalenteri palvelee maakunnan asukkaita

Oletko järjestämässä tapahtumaa Kymenlaakson alueella? Haluatko näkyvyyttä omalle tapahtumallesi? Haluatko tavoittaa tapahtumasta kiinnostuneita ihmisiä laajemmalta alueelta? Voit ilmoittaa tapahtumasi meidän Kyläportaalin maakunnallisessa tapahtumakalenterissa osoitteessa https://www.kymenkylat.fi/tapahtumien-ilmoittaminen/ olevan lomakkeen avulla.

Lomakkeen jokaisen kohdan täyttämällä varmistat parhaimman mahdollisen näkyvyyden tapahtumakalenterissa. Voit lisäksi lähettää kuvan liitettäväksi tapahtumailmoitukseen. Kuvan maksimikoko on 1,5 Megatavua ja sallittuja tiedostomuotoja ovat jpeg, jpg tai png.

Tapahtumakalenterimme käyttää Google Maps -sovellusta paikkojen näyttämiseen, joten varmistathan osoitteesta maps.google.fi ensi tapahtuman osoitteen sijainnin. Mikäli osoite näyttää jostain syystä väärään paikkaan, ilmoita siitä tapahtumatiedoissa erikseen. Kymenlaakson Kylät ry ja Kyläportaali -hanke ei vastaa karttasovelluksen toiminnasta tai tietojen oikeellisuudesta.

Virtuaaliopastuksia hankkeeseen osallistuville toimijoille

Kymenlaakson kyläportaali -hankkeessa ryhdytään järjestämään virtuaaliopastuksia helmikuusta 2013 alkaen. Aiheina opastuksissa ovat portaalin julkaisujärjestelmän perusteet ja edistynyt käyttö, sivuston suunnittelu ja sisällön julkaiseminen. Lisäksi virtuaaliopastuksissa näytetään osallistujien ehdotuksien mukaisia asioita.

Opastukset toteutetaan Join.me kokousohjelmiston avulla. Ohjeet virtuaaliopastukseen osallistumiseen löydät täältä.

Virtuaaliopastuksiin voi osallistua maksimissaan 10 käyttäjää, mutta käytännössä virtuaaliopastuksia voidaan järjestää useita kertoja kuukaudessa. Virtuaaliopastuksien ajankohdat ilmoitetaan virtuaaliopastukset-sivulla. Osallistumiseen vaadittava istuntotunnus (9 numeroinen koodi) on nähtävissä kyläportaalin sivupalkissa puolta tuntia ennen opastuksen alkua.

Virolahden koulukeskuksella kerrattiin opittuja asioita

Virolahden koulukeskuksen atk-luokkaan kokoontui perjantaina 8.2. Klamilan seudun, Virojoen ja Suur-Miehikkälän kylätoimijoita kertaamaan aiemmin opeteltuja asioita. Paikalla oli yhteensä 9 osallistujaa, jotka pääsivät omakohtaisesti kokeilemaan WordPress-sisällönhallintajärjestelmää tuotantoympäristössä.

Illan kerrattuja asioita olivat sivustojen perusasetukset ja sisältötyypit. Uusia asioita olivat otsakekuvan asettaminen ja valikkojen hienosäätö. Vaikka ohjelma oli suunniteltu mahdollisimman tiiviiksi ja nopeasti läpivietäväksi, loppui aika kuitenkin illan kuluessa kesken. Opittavaa oli paljon yhdelle illalle ja väkeä ei tarvinnut hätistellä lähtemään kotiin.

Puhetta herätti hankkeessa esiintyvät rajoitukset mainostamisen suhteen. Kyläportaalissa nimittäin ei voi kotisivuilla kerätä mainostuloja ja luotavien palvelulistausten tulee olla mahdollisimman neutraaleja. Rajoitukset ovat kieltämättä rajoittavia ottaen huomioon internetin vapaan tiedonkulun periaatteen, mutta rajoitukset poistuvat tietyn karenssiajan jälkeen. Rajoituksella on sikäli se hyvä puoli, että sivustot eivät kerää käyttöä hankaloittavia mainoksia hankkeen ja karenssin aikana.

Kylillä on seuraava mahdollisuus päästä kertaamaan samoja asioita maanantaina 18.2. Suur-Miehikkälän Seurantalolla. Tuolloin kerrataan välttämättömimpiä asioita ja keskitytään jatkossa tuotettavaan sisältöön.

Kyläportaali järjestää viestintä- ja kameraopastusta yhteistyössä Kaakkois-Suomen viestintähankkeen kanssa

Kyläportaaliin tiiviisti liittyvää viestintäopastusta järjestetään kolmessa paikassa maaliskuun 2013 aikana. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Jaalassa, toinen Virolahden koulukeskuksella ja kolmas Anjalassa. Tilaisuuksien tiedot löydät helposti tapahtumakalenterista.

Opastukset alkavat pääsääntöisesti kello 18.00, mutta paikalle voi tulla jo kello 17.00 saamaan henkilökohtaista opastusta kyläportaaliin liittyvissä asioissa tai kysymyksissä. Viestintäopastuksen pitää tiedottaja Ulla Hoikkala Kaakkois-Suomen viestintähankkeesta ja kameraopastuksen hankevetäjä Joni Tyviö Kymenlaakson kyläportaalihankkeesta. Tilaisuuden loppupuolella perehdytään pikaisesti muutaman kameratyypin säätöihin ja niiden vaikutukseen kuvan laadussa.

Anjala mukaan kyläportaali -hankkeeseen

Anjalan Mari’s Coffeessa tiistaina 5.2 pidetyssä kyläkyselyn tulosten esittely -tilaisuudessa purettiin saatu palaute. Palautetta kerättiin osana Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hanketta. Saatu palaute oli erittäin rehellistä ja antoi Anjala Elää -yhdistykselle hyviä eväitä toiminnan kehittämisen lähtökohdiksi. Tilaisuudessa oli paikalla Kouvolan kaupungin edustajana apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen.

Tilaisuudessa kerrattiin myös Kymenlaakson kyläportaali – portti kyliin -hankkeen mahdollistamia etuja kyläyhteisön verkkoviestintään. Paikalla ollut yleisö kannatti hankkeeseen osallistumista, sillä se mahdollistaa uuden viestintäkanavan perustamisen kohtuullisella kustannuksella.

Tilaisuuden jälkeen paikalle jääneiden kylätoimijoiden kesken sovittiin hankkeen opastustilaisuuden järjestämisestä tiistaina 5.3. kello 17.00 alkaen. Tilaisuuden pitopaikka selviää myöhemmin, sillä opastukseen tarvitaan kiinteä verkkoyhteys ja riittävän suuret työskentelytilat. Tilaisuuteen on Anjalan asukkaille vapaa pääsy ja se on myös maksuton.

Pyhältö starttasi kohti kotisivuja

Pyhällön talousalueen kylätoimijoita kokoontui viime torstaina 31.1. kotisivujen opastustilaisuuteen. Lyhyen varoitusajan takia kokoontumispaikaksi valikoitui Liikkasten perheen kotitalo. Ruokapöytä muuntui parin tunnin ajaksi tietokonetyöpöydäksi kun toimijat tutustuivat kotisivujen sisällönhallintajärjestelmään.

Kuvassa Pyhällön talousalueen kylätoimijoita

Kuvassa Pyhällön talousalueen kylätoimijoita

Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan Pyhällön talousalueen toimijoille, mutta ilta eteni rennon ilmapiirin saattelemana. Uutta opittavaa oli paljon. Oppimisen tukena on onneksi portaalin edu-sivusto. Sivustolta löytyy tällä hetkellä perusohjeita ja oppaita sisällön tuottamiseen kotisivuille. Positiivinen yllätys osallistujille oli se, että perusoppaan voi tulostaa suoraan paperille. Paperista ohjetta on nimittäin mukavampi lukea, varsinkin jos tekee samoja asioita tietokoneella.

Uuden oppimista ja helppoa sisällön julkaisua

Alku vaikutti myös opastuksen pitäjän näkökulmasta lupaavalta, mutta yhdessä illassa ei tehdä ihmeitä eikä valmiita kotisivuja. Seuraava tilaisuus sovittiin viikolle 8, mutta tarkempi aika ja paikka selviää myöhemmin. Jo tuon tilaisuuden jälkeen kylätoimijat pärjäävät niin sanotusti omillaan, jolloin kotisivujen tuottaminen voi todella lähteä käyntiin.

Opastus keskittyi pääosin tekstisisällön lisäämiseen ja kategorioimiseen kylän kotisivuilla. Mielenkiintoa lisäsi erityisesti se, että sisältöä tuottavan henkilön ei tarvitse osata kotisivujen tekemisessä aiemmin tarvittua HTML-ohjelmointia. Illan aikana myös ideoitiin kotisivujen valikkorakennetta alustavasti ja luotiin sivupohjat muun muassa alueen kylille ja yhdistyksille.

Seuraavassa tilaisuudessa perehdytään lisää kotisivujen työkaluvalikoimaan ja loihditaan sisältöä sivustolle. Lisäksi kerrataan aiemmin opittuja asioita, jotta myöhemmin mukaan tulleet toimijat pysyvät jatkossa asioissa mukana.