Vilniemessä kokoonnuttiin kyläkirja-asioissa

Tiistaina 22.1 Haminan Vilniemessä pidetyssä Haminan kyläkirja -tilaisuudessa perehtyi reilu 20 henkeä niin kirjan kustannusasioihin ja käytännön toteutukseen. Tilaisuuteen muutaman kylän edustaja oli tuonut siihen mennessä kertynyttä materiaalia niin teksti- kuin kuvamuodossa esiteltäväksi.

Osanottajia Vilniemen Urheilutalolla

Osanottajia Vilniemen Urheilutalolla

Tilaisuuden avasi Veikko Lahtela esittelemällä Vilniemen Urheilutalon historiaa ja nykytilannetta. Urheilutalossa toimii tällä hetkellä myös Vilniemen päiväkoti ja eskari, jotka käyttävät Urheilutaloa tilapäistiloina kesäkuun loppuun saakka. Urheilutalo on aktiivisessa käytössä muutenkin ja paikan päällä tuli todettua urheilusalin erinomainen kunto. Tilaisuutta oli vetämässä Joni Tyviö Kymenlaakson Kylät ry:n Kyläportaali -hankkeesta.

Käytännön asiaa – ja yhteishenkeä

Kyläkirjan osalta keskusteltiin muun muassa materiaalia muokattaessa käytettävästä kirjaisin- ja paperikoosta sekä kylien käytössä olevasta sivumäärästä. Eniten huolta aiheutti se, että tuleeko kirjassa edustettua riittävä määrä kyliä. Kannatusta sai avun tarjoaminen pois jättäytyneille kylille materiaalin keräämisen muodossa, jos kylältä ei löydy henkilöä sitä tekemään.

Tilaisuudessa esiteltiin kylien valmistuneita tekstejä ja kuvia. Palaute, jota tilaisuudessa annettiin, oli pelkästään hyvää ja antoi mahdollisesti mallia muillekin kylille. Materiaalien palautuspäivä sovittiin pääsiäisen jälkeiseksi tiistaiksi, joka saattaa lähestyä hyvinkin nopeasti elleivät kylät ryhdy tuumasta toimeen.

Tilaisuudessa esiteltiin myös hyvin edennyttä Kyläportaali -hanketta, jonka yhteydessä avattiin Pyhällön talousalueelle uudet kotisivut. Hämmästystä aiheutti erityisesti se, että sivut avattiin parissa minuutissa (vaikkakin ilman lisättyä sisältöä) ja hetkessä niille saatiin jo lisättyä uusia käyttäjiä. Varsinainen opastustilaisuus sovittiin paikalla olleiden kesken seuraavalle viikolle.