Anjala mukaan kyläportaali -hankkeeseen

Anjalan Mari’s Coffeessa tiistaina 5.2 pidetyssä kyläkyselyn tulosten esittely -tilaisuudessa purettiin saatu palaute. Palautetta kerättiin osana Sopiva Kylä Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa -hanketta. Saatu palaute oli erittäin rehellistä ja antoi Anjala Elää -yhdistykselle hyviä eväitä toiminnan kehittämisen lähtökohdiksi. Tilaisuudessa oli paikalla Kouvolan kaupungin edustajana apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen.

Tilaisuudessa kerrattiin myös Kymenlaakson kyläportaali – portti kyliin -hankkeen mahdollistamia etuja kyläyhteisön verkkoviestintään. Paikalla ollut yleisö kannatti hankkeeseen osallistumista, sillä se mahdollistaa uuden viestintäkanavan perustamisen kohtuullisella kustannuksella.

Tilaisuuden jälkeen paikalle jääneiden kylätoimijoiden kesken sovittiin hankkeen opastustilaisuuden järjestämisestä tiistaina 5.3. kello 17.00 alkaen. Tilaisuuden pitopaikka selviää myöhemmin, sillä opastukseen tarvitaan kiinteä verkkoyhteys ja riittävän suuret työskentelytilat. Tilaisuuteen on Anjalan asukkaille vapaa pääsy ja se on myös maksuton.