Kyläportaali järjestää viestintä- ja kameraopastusta yhteistyössä Kaakkois-Suomen viestintähankkeen kanssa

Kyläportaaliin tiiviisti liittyvää viestintäopastusta järjestetään kolmessa paikassa maaliskuun 2013 aikana. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Jaalassa, toinen Virolahden koulukeskuksella ja kolmas Anjalassa. Tilaisuuksien tiedot löydät helposti tapahtumakalenterista.

Opastukset alkavat pääsääntöisesti kello 18.00, mutta paikalle voi tulla jo kello 17.00 saamaan henkilökohtaista opastusta kyläportaaliin liittyvissä asioissa tai kysymyksissä. Viestintäopastuksen pitää tiedottaja Ulla Hoikkala Kaakkois-Suomen viestintähankkeesta ja kameraopastuksen hankevetäjä Joni Tyviö Kymenlaakson kyläportaalihankkeesta. Tilaisuuden loppupuolella perehdytään pikaisesti muutaman kameratyypin säätöihin ja niiden vaikutukseen kuvan laadussa.