Virolahden koulukeskuksella kerrattiin opittuja asioita

Virolahden koulukeskuksen atk-luokkaan kokoontui perjantaina 8.2. Klamilan seudun, Virojoen ja Suur-Miehikkälän kylätoimijoita kertaamaan aiemmin opeteltuja asioita. Paikalla oli yhteensä 9 osallistujaa, jotka pääsivät omakohtaisesti kokeilemaan WordPress-sisällönhallintajärjestelmää tuotantoympäristössä.

Illan kerrattuja asioita olivat sivustojen perusasetukset ja sisältötyypit. Uusia asioita olivat otsakekuvan asettaminen ja valikkojen hienosäätö. Vaikka ohjelma oli suunniteltu mahdollisimman tiiviiksi ja nopeasti läpivietäväksi, loppui aika kuitenkin illan kuluessa kesken. Opittavaa oli paljon yhdelle illalle ja väkeä ei tarvinnut hätistellä lähtemään kotiin.

Puhetta herätti hankkeessa esiintyvät rajoitukset mainostamisen suhteen. Kyläportaalissa nimittäin ei voi kotisivuilla kerätä mainostuloja ja luotavien palvelulistausten tulee olla mahdollisimman neutraaleja. Rajoitukset ovat kieltämättä rajoittavia ottaen huomioon internetin vapaan tiedonkulun periaatteen, mutta rajoitukset poistuvat tietyn karenssiajan jälkeen. Rajoituksella on sikäli se hyvä puoli, että sivustot eivät kerää käyttöä hankaloittavia mainoksia hankkeen ja karenssin aikana.

Kylillä on seuraava mahdollisuus päästä kertaamaan samoja asioita maanantaina 18.2. Suur-Miehikkälän Seurantalolla. Tuolloin kerrataan välttämättömimpiä asioita ja keskitytään jatkossa tuotettavaan sisältöön.