Uusia oppaita julkaistu EDU:ssa

Kyläportaalin alaisten kylien kotisivujen ylläpitäjille ja sisällöntuottajille tarkoitetulla EDU-sivustolla on julkaistu uusia oppaita ja ohjeita kotisivujen ylläpitoon liittyen. Sivustolle pääset tästä linkistä.

Tilaa samalla omaan selaimeesi tai uutissyöteohjelmaasi EDU-sivuston syöte tästä linkistä. Artikkeleiden tarkastelu sivustolla vaatii sisäänkirjautumisen.

Sivustolta löytyy artikkeleita sivustojen ylläpitämiseen ja sisällöntuotantoon liittyen. Mikäli olet mukana kehittämässä ja luomassa sisältöä hankkeeseen osallistuvan kylän kotisivuilla, käythän tutustumassa EDU:ssa olevaan aineistoon. Aineisto sisältää paljon niitä asioita, joita ollaan käyty lävitse hankkeessa järjestetyissä opastuksissa ja luennoissa.